cap-gornal-cabecera-2740x675
Tornar Següent Projecte

CAP A L'HOSPITALET

OBRA PÚBLICA

Localització:

L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Promotor:

Gestió d’Infraestructures S.A.

Superfície:

2000 m2

Pressupost:

2.607.779,60 €

Any Projecte:

Setembre 2011

Any Inici Obra:

Maig 2015

Any Final Obra:

Maig 2017

COL·LABORADORS

Aparellador: Virginia Otal / Jordi Vila

Càlcul Estructures: NOLAC ENGINYERS CONSULTORS S.R.L

Enginyer Instal·lacions: IMANAGEST S.R.L

Constructor: UTE VIASGON-SEROM

01
02
03
1499786281_04
1499786279_05
1499786280_06
1499786281_07
1499786282_08
1499786282_09