concordia-cabecera-2740x675
Tornar Següent Projecte

HABITATGES AL POBLE SEC

PLURIFAMILIARS

Localització:

C/ Mare de Deu del Remei nº2, Poble Sec, Barcelona

Promotor:

RCN PATRIMONI S.L.U

Superfície:

Sobre rasant: 787,93 m2 / Sota rasant: 154,47 m2

Pressupost:

682.465,00 €

Any Projecte:

Gener 2015

Any Inici Obra:

Maig 2015

Any Final Obra:

Novembre 2016

COL·LABORADORS

Aparellador: Alex Martin Torralba

Càlcul Estructures: NOLAC ENGINYERS CONSULTORS S.R.L

Enginyer Instal·lacions: IMANAGEST S.R.L

Constructor: LLUIS PARES S.L.

Fotògraf: Joan Guillamat

03
01
02