vic-cabecera-2740x675
Tornar Següent Projecte

PROPOSTA D'ORDENACIÓ DEL CONVENT DE LES MONGES CARMELITES A VIC

HOTELS

Localització:

Plaça del Mil·lenari, Vic

Superfície:

Sobre rasant: 5.500 m2 / Sota rasant: 1.085 m2

Any Projecte:

Maig 2012
1536920179_01
1536920183_02
1536920186_03