hotel-empord-cabecera-2740x675
Tornar Següent Projecte

HOTEL A L’EMPORDÀ

HOTELS

Localització:

Golf Empordà, Girona

Promotor:

EMPORDÀ GOLF CLUB HOLDING S.A.

Superfície:

Sobre rasant: 7527,38 m2 / Sota rasant: 700,78 m2

Pressupost:

5.395.118 €

Any Projecte:

Juliol 2002

Any Inici Obra:

Setembre 2004

Any Final Obra:

Març 2007

PREMIS / MENCIONS

PREMI MILLOR ARQUITECTURA DE LES COMARQUES DE GIRONA 2007

COL·LABORADORS

Arquitecte: Carlos Ferrater

Disseny Interior: Inés Arquer

1491998699_01
1491998699_02
03-
1491998699_04
1491998699_05
1491998699_06
1491998699_07
1491998700_08
1491998700_09