balmes-cabecera-2740x675
Tornar Següent Projecte

HABITATGES A SANT GERVASI-GALVANY

PLURIFAMILIARS

Localització:

C/ de Balmes nº248

Promotor:

DERBY OVERSEAS S.L.

Superfície:

Sobre rasant: 1.004,52 m2 / Sota rasant: 379,25 m2

Any Projecte:

Octubre 2016

Any Inici Obra:

Maig 2017

Any Final Obra:

Juliol 2018

COL·LABORADORS

Aparellador: Jordi Carbonell / Bárbara Giménez

Càlcul Estructures: JFG CONSULTORS S.L.P.

Enginyer Instal·lacions: ESTUDIS E.S.L

Constructor: PENTA S.A.

Fotògraf: Joan Guillamat

1539874844_01
1540374825_02
1540374825_03