basses-cabecera-2740x675
Tornar Següent Projecte

HABITATGES A SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA (DIRECCIÓ D'OBRA)

REHABILITACIÓ

Localització:

C/ de les Basses de Sant Pere 9

Promotor:

P4A BARCELONA S.L.

Superfície:

Sobre rasant: 1838,01 m2 / Sota rasant: 64,36 m2

Any Inici Obra:

JULIOL 2015

Any Final Obra:

FEBRER 2017

COL·LABORADORS

Aparellador: Joaquim Chica

Constructor: LLUIS PARES S.L.

Fotògraf: Joan Guillamat

1539942966_01
1539942965_02
1539942966_03
1539942966_04
1539942966_05