1538575610_vulpalleres-cabecera-2740x675
Tornar Següent Projecte

EDIFICI D’HABITATGES I APARCAMENTS

PLURIFAMILIARS

Localització:

Vulpalleres Oest R6/1 R6/2 R6/3, Sant Cugat del Vallès

Promotor:

GAMBIT S.A. (La Llave de Oro)

Superfície:

Sobre rasant: 14.062,76 m2 / Sota rasant: 7.582,66 m2

Pressupost:

9.935.553,97 €

Any Projecte:

Juny 2007

Any Inici Obra:

Desembre 2007

Any Final Obra:

Juny 2018 (primera fase)

COL·LABORADORS

Arquitecte: Manuel Ferrer

Aparellador: J. Llorca

Càlcul Estructures: NOLAC ENGINYERS CONSULTORS S.R.L

Constructor: LA LLAVE DE ORO S.L.

Fotògraf: Joan Guillamat

01
1538574431_02
1538574556_03
1538574557_04