Xavier Martí­ i Garcés

1491988901_xavier

Cursa estudis universitaris a la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) entre els anys 1973-1980.

Arquitecte especialitzat en projectes i urbanisme, inicia la seva activitat professional l’any 1980.

Funda Martí­-Sardà Arquitectes S.L. l’any 1981 juntament amb Magí­ Sardà Valls, i com empresa de serveis, es dedica al exercici lliure de la professió elaborant projectes i gestió integral dels encàrrecs que rep tan de promotors privats com de l’administració.

Professor de dibuix de l'Escola D’Arts i Oficis durant el curs 1986-1987.

Martí­-Sardà Arquitectes S.L. compta amb un equip format per professionals propis i col·laboradors especialitzats externs.

Magí Sardà Valls

magi-sarda-valls-arquitecte

Cursa estudis universitaris a la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) entre els anys 1973-1980.

Arquitecte especialitzat en projectes i urbanisme, inicia la seva activitat professional l’any 1981.

Funda Martí­-Sardà Arquitectes S.L. l’any 1981 juntament amb Xavier Martí Garcés, i com empresa de serveis, es dedica al exercici lliure de la professió elaborant projectes i gestió integral dels encàrrecs que rep tan de promotors privats com de l’administració.

Funda l’any 1986 Green Project amb Alfonso Vidaor Ameztoy (Enginyer de Camins). Aquesta empresa té com objectiu el disseny de camps de Golf i la seva relació amb plans d’urbanisme i projectes esportius, abraçant els aspectes tan tècnics i de direcció d’obra, com paisatgístics. Tanmateix Green Project realitza la gestió integral mediambiental dels projectes. (mirar web Green Project).

Mercé Castells

merce

Graduada l’any 1983 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

Entre els anys 1983 i 1986 treballa a l’Ajuntament de Barcelona.

Funda l’Estudi d’Arquitectura l’any 1986. L’estudi té un equip de 10 professionals i col·laboradors externs especialitzats en diferents camps de l’arquitectura, l’urbanisme, la restauració i el disseny. Hem realitzat projectes i hem construït edificis d’habitatge públics i privats, residències per a gent gran, oficines, restauració i disseny.

Els projectes s’inicien a través del diàleg entre l’equip i el client, aquest es manté durant el procés d’execució.

Creem i busquem qualitat i confort, donat que aquests influeixen directament en la nostra vida. Aquest anàlisi es realitza fusionant els conceptes i materials tradicionals amb les noves tecnologies.

Virtual Tour

13-1600x920